Εισαγωγη στο Ubuntu Packaging

Εισαγωγή στην δημιουργία πακέτων εγκατάστασης DEB για Ubuntu και δημιουργία προσωπικού PPA αποθετηρίου

Last updated 4 years ago

1