Εισαγωγη στο Ubuntu Packaging

Εισαγωγή στην δημιουργία πακέτων εγκατάστασης DEB για Ubuntu και δημιουργία προσωπικού PPA αποθετηρίου

Last updated 3 years ago

1