BI-MLO

Tyto materiály slouží studentům předmětu BI-MLO na FITu a podávají velmi stručný přehled vzorců, postupů a terminologie.

Last updated 8 months ago

0