inooid
SeriousGaming - API documentation

Updated 5 years ago

Boyd Dames (@inooid) started discussion #18

5 years ago · 0 comments

Open

Bij een PATCH naar api/v1/:learning_goals/:id word er gekeken naar een bestaand learning goal op basis van het gegeven learning_goal_id. Daarnaast pakt hij op basis van die learning goal het activity. Hiervoor geldt ook dat er een description-veld mee geven moet worden. Deze description moet weer voldoen aan de hierboven beschrijven eisen.

Activities (Edit this file)

Typo: api/v1/:learning_goal_id/activities/:id is de url toch?

No description provided.

No comments on this discussion.


to join this conversation on GitBook. Already have an account? Sign in to comment
Notifications

You’re not receiving notifications from this thread.


1 participant