inooid
SeriousGaming - API documentation

Updated 5 years ago

Boyd Dames (@inooid) started discussion #3

5 years ago · 0 comments

Open

Bij een PATCH naar /v1/learning_goals/:id word er gekeken naar een bestaand learning goal waarna hij naar een id kijkt van een learning goal. Hiervoor geldt ook dat hij een description-veld mee moet geven. Deze description moet weer voldoen aan de hierboven beschrijven eisen.

Activities (Edit this file)

Titel klopt ook niet. ../learning_goals/:learning_goal_id

No description provided.

No comments on this discussion.


to join this conversation on GitBook. Already have an account? Sign in to comment
Notifications

You’re not receiving notifications from this thread.


1 participant