pbiecek
Przewodnik po pakiecie R wersja 4.0

Updated 4 years ago

Pawel Sobala (@pawel_sobala) started discussion #65

3 years ago · 0 comments

Open

Przyjmijmy następujący podział zmiennych:

Jak rozpoznać rodzaj zmiennej? (Edit this file)

Wszystkie punktory powinny być na jednym poziomie (wertykalnie) w zmiennych jakościowych.

No description provided.

No comments on this discussion.


to join this conversation on GitBook. Already have an account? Sign in to comment
Notifications

You’re not receiving notifications from this thread.


1 participant