pbiecek
Przewodnik po pakiecie R wersja 4.0

Updated 4 years ago

Pawel Sobala (@pawel_sobala) started discussion #66

3 years ago · 0 comments

Open

Poniżej najpierw tworzymy obiekt z definicją kopuli Claytona, następnie generujemy 40 obserwacji z zadanej kopuli. Nakładamy na wygenerowane obserwacje odwrotne dystrybuanty, by otrzymać zmienne o żadnych rozkładach brzegowych, poniżej nałożono odwrotną dla rozkładu wykładniczego z rate=2.

Jak losować z użyciem kopuli? (Edit this file)

Literówki: zadanych, a nie żadnych

No description provided.

No comments on this discussion.


to join this conversation on GitBook. Already have an account? Sign in to comment
Notifications

You’re not receiving notifications from this thread.


1 participant