pbiecek
Przewodnik po pakiecie R wersja 4.0

Updated 4 years ago

Pawel Sobala (@pawel_sobala) started discussion #68

3 years ago · 0 comments

Open

Pokażmy przykłady kiedy i jak poradzą sobie te współczynniki. Wykorzystamy do tego kwartet Francisa Anscombe'a.

Jak badać rozkład dwóch zmiennych? (Edit this file)

Pierwszy wykres nie odpowiada komendzie

No description provided.

No comments on this discussion.


to join this conversation on GitBook. Already have an account? Sign in to comment
Notifications

You’re not receiving notifications from this thread.


1 participant