pbiecek
Przewodnik po pakiecie R wersja 4.0

Updated 4 years ago

Gosia (@ultramargarine) started discussion #70

3 years ago · 0 comments

Open

Pierwszym argumentem funkcji check() jest ścieżka, w której należy stworzyć nowy pakiet. Ostatni element tej ścieżki (tutaj jedyny) to nazwa pakietu. Powyższa instrukcja w aktualnym katalogu stworzy podkatalog o nazwie kupPanAuto z minimalną liczbą niezbędnych plików.

Jak stworzyć nowy pakiet? (Edit this file)

jest check() zamiast create()

No description provided.

No comments on this discussion.


to join this conversation on GitBook. Already have an account? Sign in to comment
Notifications

You’re not receiving notifications from this thread.


1 participant